Dyżury pracowników

Terminy konsultacji – semestr letni 2020/2021

Kierunek Energetyka  

Nauczyciel akademickiDzień
GodzinyMiejsce
Prof. dr hab. inż. S. Gumułapiątek*
piątek**
sobota*
16:00-18:00
16:00-18:00
10:30-11:30
on-line
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
Prof. W. Wszołekczwartek*
piątek**
sobota**
18:00-20:00
14:45-16:45
18:15-18:45
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
dr Katarzyna Stanisz – Czupińska poniedziałek
wtorek

soboty 10.10, 7.11, 5.12, 16.01
10:30-11:30
8:45-9:45

14:45-15:45
ul. Wyspiańskiego 20
ul. Dmochowskiego 20
online
12 s.25
ul. Żwirki i Wigury 9A
Dr inż. M. Lewandowski piątek *9.30-11.30Ul. Dmochowskiego 20
Dr R. Bal wtorek*
wtorek**
czwartek*
24.10
20.12, 17.01
14:45-15:45
14:45-16:45
14:45-15:45
14:30-15:30
11:15-12:15
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
dr inż. Mikhael Hakimwtorek 
sobota*
13:00-15:00
13:00-14:00

ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
dr inż. Piotr Lenikponiedziałek
online
(link)


niedziela
(B) 8.00-9.30
11.30-13.00
(B) 9.30-10.30

ul. Wyspiańskiego 20, s. 4B
dr inż. Dorota Chodorowskaponiedziałek**
wtorek
czwartek
sobota**
7:30-9:30
8:00-9:00
7:30-8:30
14:45-15:15
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
Mgr inż. B. Krasowski
wtorek*
środa**
sobota**
17:00-18:00
17:00-18:00
15:00-15:30
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
Mgr W. Berezowski poniedziałek**
wtorek*
niedziela**
15:00-17:00
13:00-15:00
12:00-13:00
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A
ul. Żwirki i Wigury 9A