dr inż. Jolanta Baran – Najważniejsze publikacje


 1. Baran J., Źródło-Loda M., Górka M. : Próba zastosowania innowacyjnych dodatków smakowych w produkcji twarogów z mleka koziego [w] Innowacje  w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, red. M. Miśniakiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2019, s.16-26.
 2. Źródło-Loda M., Baran J.  : System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności  i paszach w zapewnieniu bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych w Unii Europejskiej [w]Konsument na rynku żywności  – preferencje, opinie, trendy. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, red. M. Chalagarda, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2019, s.161-172.
 3. Źródło-Loda M., Baran J., Bienia B. 2019. The role of rapid alert system for food and feed in  ensuring food safety in the European Union, Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування стратегії соціально-економічного  розвитку підприємницьких структур в україні”, Львів, 27–30 листопада: 18-22.
 4. Źródło-Loda M., Baran J.  : Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo zintegrowane współczesnej Polski. 2018, s. 329-342.
 5. Pompa-Roborzyński M., Baran J., Zubrzycki Z I. : The Quality of Cheeses made from the Milk of Sheep Grazed on Natural Wet Mountain Meadows: Health-related Implications. International Journal of Veterinary and Animal Medicine. Open Access Journal. 2018, Vol 1.3, s.1-4.
 6. Baran J., Źródło-Loda M. : Trwałość cech organoleptycznych jogurtu  z dodatkiem inuliny. Surowce pochodzenia zwierzęcego jako źródło składników bioaktywnych. Kraków 2018, s. 23-32.
  Baran J., Źródło-Loda M. : Jogurt z dodatkiem inuliny jako innowacyjny produkt na polskim rynku [ w:] Materiałach konferencji naukowej z cyklu: Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017, s. 202-212.
  Pieszka M., Pompa-Roborzyński M., Baran J. : Surowce i produkty drobiarskie a zdrowie konsumenta. Wiad. Zoot., LV,4. 2017, s. 118-123.
  Źródło-Loda M., Baran J. : System  identyfikowalności w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Żywność dla przyszłości. XLIII sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN Wyd. UP we  Wrocławiu. Wrocław 2017, s. 521-528.
 7. Baran J., Dykiel M., Habrat J. : Wpływ czasu przechowywania  na cechy jakości jaj przepiórczych [w] Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywności, red B. Krochmal-Marczak, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2017, s. 129-137.
  Baran J., Pieczonka W. : Zmiany zwyczajów żywieniowych studiującej młodzieży jako efekt innowacyjnych badań towaroznawczych [w] Wybrane aspekty jakości żywności, red. R. Zieliński, J. Żuchowski. Wydawnictwo Naukowe  Instytutu Technologii i Eksploatacji- PIB. Radom 2016, s. 32-41.
 8. Baran J. : Jakość sensoryczna serów produkowanych z mleka koziego i owczego[w] Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, red. M. Pomykała, K. Tereszkiewicz Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2016, s. 123-135.
 9. Baran J., Źródło-Loda M. : Wykorzystanie innowacji  w kreowaniu nowych produktów  w przemyśle mleczarskim. Materiały Naukowe z III Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz”. Krosno, 2016, 12-13 maja, s. 19-20.
 10. Baran J., Pieczonka W. : Zmiany zwyczajów żywieniowych studiującej młodzieży jako efekt innowacyjnych  badań towaroznawczych. [w] Wybrane aspekty jakości żywności Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2016, s. 32-41.
 11. Baran J. : Jakość sensoryczna  serów produkowanych z mleka koziego i owczego. Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016, s. 123-135.
 12. Źródło-Loda M., Baran J., Pisarek M. : System bezpieczeństwa żywności. Materiały Naukowe z II Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”. Krosno, 2015, 6-7 maja, s. 536-549.