dr inż. Bartłomiej Czado – Doświadczenie pozauczelniane


  • Od 2014 r. w ramach własnej działalności gospodarczej ściśle współpracuje z firmą BAARS (wykonawca specjalistycznych badań geotechnicznych) w zakresie interpretacji sondowań statycznych CPTU i S-CPTU.
  • Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji i interpretacji specjalistycznych badań podłoża (m.in. dla PKP, PGI, PORR, Menard, Budimex),
  • Prelegent w ramach Warsztatów Geologii Inżynierskiej (AGH).