dr inż. Bartłomiej Czado

Zakład Budownictwa


Specjalista w zakresie interpretacji specjalistycznych badań polowych podłoża gruntowego: sondowania statyczne (CPT, CPTU, SCPTU), sondowania dynamiczne (DP), badania wytrzymałości na ścinanie (FVT); a także metod poboru i badań laboratoryjnych prób gruntu oraz wierceń geotechnicznych. Ponadto, posiada doświadczenie w projektowaniu posadowień bezpośrednich i pośrednich, w szczególności na palach fundamentowych, a także obliczeń dynamicznych fundamentów pod maszyny z wykorzystaniem narzędzi MES i CAD 3D. Włada biegle językiem angielskim, w tym technicznym (w zakresie zainteresowań naukowo-badawczych).