dr inż. Andrzej Studziński – Najważniejsze publikacje


  1. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K.: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę., 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-214.
  2. Rak J., Kwietniewski M., Kowalski D., Tchórzewska-Cieślak B., Zimoch I., Bajer J., Iwanejko R., Miszta-Kruk K., Studziński A., Boryczko K., Pietrucha-Urbanik K., Piegdoń I.: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców.s.1-218, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ.
  3. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Analiza kosztów robocizny usuwania awarii sieci wodociągowych, 2017, TECHNOLOGIA WODY, t.IX, z.1 (51), s.24-28.
  4. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Case study of failure simulation of pipelines conducted in chosen water supply system. 2017, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, t.19, z.3, s.317-323.
  5. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Analiza kosztów materiałów użytych do usuwania awarii przewodów wodociągowych. 2018, ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA, t.20, s.1453-1464.
  6. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Qualitative analysis of the failure risk of water pipes in terms of water supply safety. 2019, Engineering Failure Analysis, t. 95, s.371-378.
  7. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Failure risk analysis of water distributions systems using hydraulic models on real field data. 2019, Ekonomia i środowisko, t. 1(68), s. 152-165.
  8. Studziński A., Analiza objętości wody nie sprzedanej na skutek awarii przewodów wodociągowych. 2019, INSTAL, t. 9(409), s.53-58.

<- Wróć do opisu głównego