dr inż. Andrzej Studziński

Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska


Prowadzona dydaktyka dotyczy zagadnień zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zagadnień pokrewnych (instalacje wewnętrzne, niezawodność i bezpieczeństwo, mechanika płynów, maszyny przepływowe). Treści kształcenia są na bieżąco uzupełniane o nowe doświadczenia wynikające z przeszło dwudziestoletniej współpracy zawodowej z przedsiębiorstwami komunalnymi z regionu. Kształcenie dotyczy również studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus.