dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • Nauczyciel wychowania fizycznego,
  • Trener piłki nożnej klasy pierwszej,
  • Wykładowca na kursach instruktorów piłki nożnej na Podkarpaciu,
  • Były trener zespołów II i III ligowych,
  • Był współzałożycielem kierunku Wychowanie Fizyczne w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu Wychowania fizycznego, dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej, prorektora,
  • Organizator 4 konferencji naukowych, 8 konferencji metodycznych- szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego,
  • Kierował lub uczestniczył w latach od 2009 r. do 2019 r. w realizacji 7 projektów naukowych lub społeczno-naukowych finansowanych z środków UE,
  • Posiada kwalifikacje: nauczyciela mianowanego i trenera klasy pierwszej piłki nożnej oraz instruktora m.in.: pływania, gimnastyki, kajakarstwa, żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego, narciarstwa alpejskiego Polskiego Związku Narciarskiego i Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa.