dr hab. Sławomir Drozd, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • w okresie od 1989 r. do 1994 r. – Technikum Mechaniczne w Ropczycach,
  • w okresie od 1994 r. do 1998 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie -tytuł magistra,
  • w 2004 r. – Podyplomowe studia trenerskie w pływaniu – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
  • Doktor  nauk medycznych w zakresie biologii medycznej,
  • Doktor habilitowany w zakresie nauk o kulturze fizycznej – tytuł uzyskany na Uniwersytecie Preszovskim w Preszovie w 2011 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej ,,Kształtowanie się wybranych zdolności koordynacyjnych dziesięcioletnich chłopców”  wymaganego ustawą dorobku naukowo – dydaktyczno-organizacyjnego,
  • w 2011 r. – Podyplomowe studia z zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami na cele rozwojowe uczelni wyższej na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
  • w 2014 r. – Podyplomowe studia trenerskie w narciarstwie alpejskim –  Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.