dr hab. Sławomir Drozd, prof. KPU

Zakład Wychowania Fizycznego


Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół medycyny sportowej, antropologii, treningu sportowego oraz zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu pływania z metodyką, treningu seniora, treningu funkcjonalnego.Telefon: 13 43 755 60
E-mail: slawomir.drozd@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika