dr hab. Emilian Zadarko, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • Szkoła Podstawowa w 1984 r. – SP nr 7 im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno Desantowej w Sanoku,
  • Szkoła Średnia w 1989 r. – Technikum Mechaniczne w Sanoku,
  • Studia Wyższe w 1994 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, magister wychowania fizycznego,
  • Studia Trenerskie w 1996 r., – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, trener tenisa II klasy,
  • Doktorat w 2002 r. – Akademia Medyczna w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, dr n. med. w zakresie biologii medycznej,
  • Habilitacja w 2013 r. – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy w zakresie nauk o kulturze fizycznej.