dr hab. Emilian Zadarko, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

 1. Zadarko E., Barabasz Z., Junger J.; Physical activity and health of the students from Carpathian Euroregion. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ISBN 987-83-89295-58-X.
 2. Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł E.; Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Rzeszów 2011,2, s;188-194, ISSN 2082-369X.
 3. Zadarko-Domaradzka M., Zadarko E., Barabasz Z., Sobolewski M.: Spożywanie alkoholu jako zachowanie ryzykowne dla zdrowia wśród młodzieży akademickiej studiującej na Podkarpaciu, Przegląd lekarski 2013, Vol. 70, nr 8, s. 546-550.
 4. Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Edyta Nizioł-Babiarz, Maria Zadarko-Domaradzka, Monika Barabasz, Marek Sobolewski, Andrea Palanska, Józef Bergier, Jan Junger; Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index, Annals of Agricultural and Environmental Medicine. – 2014, Vol 21, No 3, p. 622-626  e-ISSN: 1898-2263.
 5. Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Olena Shyyan, Edyta Nizioł Babiarz, Yevheniya Slyvka, Maria Zadarko-Domaradzka, Іryna Turchyk, Krzysztof Frączek, Yuriy Nakonechnyy. Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykładzie stylu życia młodzieży polsko-ukraińskiej. Lwowski Regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie. Skrypt dla wykładowców, nauczycieli i studentów. Lwów 2014. s.152. ISBN 978-966-8708-37-4.
 6. Zbigniew Barabasz, Maria Zadarko-Domaradzka, Beata Penar-Zadarko, Edyta Nizioł-Babiarz, Emilian Zadarko. The relation between subjective health-assessment and cardiorespiratory fitness in adolescents. Progress in Health Sciences. – 2015, Vol. 5, no. 1, s. 150-155 e-ISSN: 2083-6260.
 7. M. Zadarko-Domaradzka, E. Zadarko: Aplikacje zdrowotne na urządzenia mobilne w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, Edukacja-Technika-Informatyka – 4(18)2016, str. 291-296, ISSN: 2080-9069.
 8. E. Zadarko, M. Zadarko-Domaradzka, Z. Barabasz, W. Czarny. The level of leisure time physical activity of students vs. the health locus of control, Studia Sportiva. – 2016, R. 10, iss. 1, s. 70-75. ISSN: 1802-7679.
 9. Barabasz M., Lwów F., Zadarko E.: Kwestionariusz Aktywności fizycznej czasu wolnego Minnesota w praktyce lekarskiej i promocji zdrowia. Fizjoterapia 2015,  23, 2, s.34-41. ISSN-1230-8323.
 10. Ozimek, Mariusz; Krawczyk, Marcin; Zadarko, Emilian; Barabasz, Zbigniew; Ambrozy, Tadeusz; Stanula, Arkadiusz; Jurczak, Adam; Mucha, Dariusz: Somatic profile of the elite boulderers in Poland. Journal of Strength & Conditioning Research. Vol. 31, no. 4 (2017), s. 963-970. ISSN 1064-8011.
 11. Krzysztof Przednowek, Zbigniew Barabasz, Edyta Nizioł-Babiarz, Maria Zadarko-Domaradzka, Karolina H. Przednowek, Mariusz Ozimek, Emilian Zadarko. Estimation of VO2max based on 20 m shuttle run test using statistical learning methods : An example of male physical education students, w :Proceedings of the 2nd International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing (TISHW 2018) / [edited by Arsénio Reis], New York : IEEE, 2018.
 12. M. Zadarko-Domaradzka, I. Momola, E. Zadarko, E. Polak; Aktywizacja ruchowa dzieci w dobie rozwoju nowych technologii-wyzwanie dla nauczycieli. Edukacja-Technika-Informatyka – 2(24)2018, str. 109-115, ISSN: 2080-9069.
 13. K. Przednowek, Z. Barabasz, M. Zadarko-Domaradzka, K. H. Przednowek, E. Nizioł-Babiarz, M. Huzarski, K. Sibiga, B. Dziadek, E. Zadarko, Predictive Modeling of VO2max Based on 20 m Shuttle Run Test for Young Healthy People, Applied Sciences-Basel. – 2018, Vol. 8, iss. 11, Art. nr 2213.
 14. M. Zadarko-Domaradzka, Z. Barabasz, M. Sobolewski, E. Nizioł-Babiarz, B. Penar-Zadarko, A. Szybisty, E. Zadarko. Alcohol Consumption and Risky Drinking Patterns among College Students from Selected Countries of the Carpathian Euroregion, BioMed Research International. – 2018, Vol. 2018, Article ID 6084541 (9 s.).
 15. N. Potocka, B. Penar-Zadarko, M. Skrzypa, M. Braun, M. Zadarko-Domaradzka, M. Ozimek, E. Nizioł-Babiarz, Z. Barabasz, I. Zawlik, E. Zadarko. Association of ACTN3 Polymorphism with Body Somatotype and Cardiorespiratory Fitness in Young Healthy Adults, International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2019, Vol. 16, iss. 9, art. no. 1489.