dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • Doświadczenie zdobyte podczas pracy w organach kontroli skarbowej oraz organach podatkowych,
  • Doświadczenie z zakresu szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Doradca podatkowy, nr wpisu: 13810