dr hab. Leszek Preisner, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Najważniejsze tylko publikacje z podziałem na monografie i artykuły:

Monografie:

 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskowego – Pierwszy Zjazd Katedr Ekonomii i Zarządzania Środowiskowego, red. L. Preisner, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2012, s. 124, ISBN 978-83-61643-37-1.
 • Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. L. Preisner, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009, s. 259, ISBN 978-83-7464-241-5.
 • Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego, red. T. Pindór, L. Preisner, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, s. 211, ISBN 978-83-7464-274-3.
 • Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce, red. nauk. L. Preisner, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007, s. 250, ISBN 978-83-7464-154-8.
 • Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, red. nauk. L. Preisner, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006, s. 223, ISBN 978-83-88771-83-5.
 • Problemy ekologiczne Euroregionu Karpackiego, praca zbiorowa – zespół Komitetu Redakcyjnego: Twardowski K., Batko W., Blum A., Bujok P. Gumuła S., Obodyński K., Pinka J., Piórecki J., Preisner L., Ruda M., Wajs W., Wnuk Z., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Prace Naukowo-Dydaktyczne, Zeszyt 10, Krosno 2004, s. 472, ISBN 83-89295-60-1.
 • Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung (Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa), red. nauk. L. Preisner, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania AGH, Nr 2, Wyd. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2002, s. 272, ISBN 83-916384-3-X.

Artykuły:

 • Preisner L., Pindór T., Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, [w:] Logistyka Odzysku, Nr 2/2014 (11), kwiecień-czerwiec 2014, s. 12–14, ISSN 2083-6422. Lista B czasopism MNiSW (2013): 2.000.
 • Preisner L., Pindór T., Material Environmental Effects of Investment Projects in Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn, Vol. 18, No. 3A, 2009, s. 331–335, ISSN 1230-1485. Impact Factor 0.947 Lista A czasopism MNiSW 10.000.
 • Preisner L., Pindór T., Idea of Green Lungs of Poland in Context of Sustainable Development, Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn, Vol. 15, No. 5C, 2006, s. 49–51, ISSN 1230-1485. Impact Factor 0.353 Lista A czasopism MNiSW 10.000.
 • Preisner L., Trela M., Economic instruments for the internalization of external costs of road transport — Instrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym // Economic and Environmental Studies; ISSN 1642-2597. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz. Lista B czasopism MNiSW 10.000.
 • Pindór T., Preisner L., Analysis of the EcoFund Foundation Support for Industrial Sectors Restructuring, Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn, Vol. 18, No. 3A, 2009, s. 319-322, ISSN 1230-1485. Impact Factor 0.947 Lista A czasopism MNiSW 10.000.
 • Pindór T., Preisner L., Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. nauk. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 317, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 44-52, ISSN 1899-3192. Lista B czasopism MNiSW (2013): 7.000.
 • Pindór T., Preisner L., Techniczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, [w:] Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, red. nauk. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 83, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 145–153, ISSN 1899-3192. Lista B czasopism MNiSW (2009): 6.000.
 • Pindór T., Preisner L., Economic Aspects of Waste Storage Safety, Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn, Vol. 16, No. 3B, 2007, s. 418–422, ISSN 1230-1485. Impact Factor 0.353 Lista A czasopism MNiSW 10.000.