dr hab. Leszek Preisner, prof. PANS

Zakład Zarządzania


Specjalizuje się głównie w Ekonomii, Makro i Mikroekonomii, Ekonomice i zarządzaniu środowiskowym, Globalizacji i Międzynarodowej integracji gospodarczej, a także Kulturze biznesu międzynarodowego. Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich. Recenzent 10 zakończonych prac doktorskich. Recenzent w 3 przewodach habilitacyjnych. Autor ponad 100 publikacji. Wykładowca prowadzący zajęcia w języku polskim i angielskim, w Polsce i za granicą.