dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • w 1975 r. – Technikum Chemiczne w Krakowie o profilu analizy chemicznej,
  • w 1979 r. – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa. Praca magisterska: Charakterystyka procesów fermentacji na przykładzie soku z buraków ćwikłowych. Tytuł magistra inżyniera z wyróżnieniem,
  • w 1987 r. – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa. Dysertacja doktorska: Kinetyka zmian parametrów jakości oleju rzepakowego w czasie jego przechowywania. Dr inż.,
  • w 1996 r. – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydziale Towaroznawstwa, Rozprawa habilitacyjna: Kinetyczna analiza wybranych krzywych zmian jakości wyrobów. Dr hab. inż.,
  • Obecnie zatrudniona jest w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, gdzie prowadzi zajęcia na kierunkach Produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz Towaroznawstwo.