dr hab. Adrian Horzyk, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2019 r. – Drugie miejsce w konkursie DogAgeChallenge Competition klasyfikacji wieku psów przy pomocy uczenia maszynowego zajęte przez Adrian Horzyk and Efe Ergun,
  • w 2017 r. – ICAISC BEST PAPER AWARD 2017 – Nagroda za najlepszy artykuł na międzynarodowej konferencji ICAISC 2017,
  • 12 Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe,
  • Wyróżniona Praca Doktorska.