dr hab. Adrian Horzyk, prof. PANS

Zakład Informatyki


Zajmuje się szeroko pojętą problematyką sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, uczenia maszynowego, inżynierii wiedzy, eksploracją danych i kognitywistyką, prowadząc badania naukowe w tych obszarach w zakresie opracowywania nowych lub usprawnionych metod, struktur danych i relacji, algorytmów tworzenia, rozwoju, adaptacji i uczenia, jak również praktycznymi wdrożeniami, współpracując z szeregiem firm informatycznych. Aktywnie bierze udział w różnych projektach naukowych, naukowo badawczych i wdrożeniowych.