dr Ewa Newerle-Wolska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagrody Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie za pracę na rzecz uczelni.