dr Ewa Newerle-Wolska

Zakład Filologii Angielskiej


Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa. Zajmuje się kulturą Wielkiej Brytanii i Irlandii, w szczególności mediami, filmem oraz procesami zachodzącymi w społeczeństwie postnowoczesnym. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim postmodernistycznej wrażliwości, a zwłaszcza zagadnień szeroko pojętej tożsamości w mediach i filmie, oraz współczesnej brytyjskiej i amerykańskiej literatury etnicznej. Prowadzi zajęcia z kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii oraz literatury amerykańskiej.