dr Bartosz Gołąbek – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2019 r. – Brązowy Krzyż Zasługi,
  • w 2018 r. – Medal „Mickiewicz-Puszkin” Stowarzyszenia Polska Wschód,
  • w 2016 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie w latach 2009 – 2019.