dr Bartosz Gołąbek

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


Prowadzi badania z zakresu prądów ideowych, zmian kulturowych i cywilizacyjnych w Rosji po 1991 roku, a także społecznych i kulturowych konsekwencji rozpadu ZSRR. Autor tekstów i wystąpień na tematy związane z kulturą i literaturą rosyjską oraz obszarem postsowieckim. W 2017 r. zainicjował przekład raportu IIji Jaszyna poświęconego bieżącej sytuacji w Czeczenii, który ukazał się nakładem PWSZ w Krośnie pt. Czeczenia Ramzana Kadyrowa. W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego, praktyki przekładu oraz kultury i dziejów obszaru języka rosyjskiego.