dr Bartosz Gołąbek – Doświadczenie pozauczelniane


W okresie od 2009 r.  do 2013 r. wykładowca na studiach podyplomowych dla tłumaczy specjalistycznych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego, w grupie języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz tłumaczy konferencyjnych, gdzie prowadził zajęcia: tłumaczenia prasowe, tłumaczenia multimedialne, praca tłumacza z komputerem, narzędzia CAT (Computer Assisted Translation). Wykonywał tłumaczenia w Kancelarii Prezydenta RP podczas Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie w 2004 r.