dr Anna Słowik – Najważniejsze publikacje


 • Jest autorką i współautorką: 2 monografii i ponad 20 artykułów naukowych.

Monografie

 • „Konflikt w Darfurze w świetle prawa międzynarodowego”, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014
  – „Aspekty prawne zarządzania organizacjami w Polsce” [w:] P. Lenik (red.), Zarządzanie organizacjami,rozdział 20 w monografii Zakładu Zarządzania PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Krosno 2018.

Publikacje pokonferencyjne krajowe i zagraniczne, w tym m.in.:

 • „ International Legal Responsibility of Individuals In the Light of the Case of O. Al.- Bashir, A. Harun and A. Kushayb”, WPiA UW „Responsibility in International Law”, Warszawa 2011.
 • „Legal and international situation of people of Darfur and South Sudan in the decade of armed conflicts in Africa” [w:] M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka, 14th International Conference on Human Rights “Human rights between war and peace”, Olsztyn 2014.
 • „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce jako czynnik zarządzania prawami własności intelektualnej twórców, [w:] VII Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie w Edukacji”, Lwów 2015.
 • „Transfer of intellectual property rights from science to business in accordance to polish law regulations”, [w:] Právnĭ ROZPRAVY 2016 (vol. VI), Theory, Evolution, Practices of Law, Hradec Králově, The Czech Republic.
 • „Ochrona danych osobowych w polskich placówkach medycznych” [w:] Hradeckě ekonomickě dny 2017, roč. 7 (1), Hradec Kralove, 2017
 • „Aspekty prawne i finansowe przetwarzania danych w chmurze (cloud computing)” [w:] D. Żak (red.), Własność intelektualna w sieci, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2017.
 • „Prawo do żywności a regulacje międzynarodowe” [w:] Ł. Pilarz (red.), Prawo publiczne i prawo karne w XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. Tygiel, Lublin 2019.
 • „Rola telewizji oraz radia w wietnamskim i rwandyjskim konflikcie zbrojnym” [w:] M. Śliwa, A. Surma (red.), Analiza wybranych problemów z zakresu nauk społecznych. Tom 2, wyd. Tygiel, Lublin 2019.

Artykuły naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:

 • „Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa jednostki w świetle kazusu O. Al-Bashira, A.Haruna i A. Kushayba” Studia Iuridica Lubliniensa, t. 14, 2010.
 • „Uwłaszczenie naukowców czyli słów kilka o transferze praw własności intelektualnej z nauki do biznesu [w:] P. Lenik (red.) prace naukowo-dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno 2015.
 • „Zarządzanie własnością intelektualną i innowacyjność projektów badawczo-rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach” [w:] P. Lenik (red.) prace naukowo-dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, nr 70, Krosno 2016.
 • „Management of intellectual property in polish companies” [w:] Zeszyty Naukowe WSH „Zarządzanie”, nr 2, Sosnowiec, 2017.
 • „Ochrona danych osobowych i prawa do informacji- konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych” [w:] P. Lenik (red.) prace naukowo-dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, nr 72, Krosno 2017.
 • „The law to food and international regulations”, [w:] Herbalism, nr 1 (5), Krosno 2019.
 • „Protection of personal data in public institutions- selected issues”, Zeszyty Naukowe WSH „Zarządzanie”, nr 1, Sosnowiec, 2019.

<- Wróć do opisu głównego