dr Anna Słowik – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagrody Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie w roku akademickim 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

<- Wróć do opisu głównego