Prace studentów kierunku Informatyka

Uczenie się informatyki to praca własna, realizowanie projektów w ramach zajęć laboratoryjnych oraz uczestnictwo w konwersatoriach i wykładach. Jako efekt pracy naszych studentów często powstają ciekawe projekty będące przełożeniem tego czego uczymy na realne życie. Film przedstawia przykłady takich projektów.