Dyżury pracowników

Dyżury pracowników kierunku Informatyka w roku akademickim 2022/2023, semestr zimowy

Imię i nazwiskoDzień Godzina MiejsceKonsultacje zdalne
Dr inż. Agnieszka Kubackaczwartek12:00-13:30ul. Wyspiańskiego 20
pokój 9B
Dr inż. Piotr Wais
wtorek
wtorek
sobota (15.10;29.10)
8:30-10:00
14:30-16:00
13:00-14:00
ul. Dmochowskiego 12
ul. Wyspiańskiego 20
ul. Wyspiańskiego 20
MS Teams: PIOTR.WAIS
(proszę o wcześniejszą wiadomość na
piotr.wais@kpu.krosno.pl celem otwarcia spotkania)
Dr inż. Bartosz Trybus ul. Wyspiańskiego 20
sala 201A
MS Teams: BARTOSZ.TRYBUS,
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/52074?pwd=MUl
Dr hab. inż. Jan Bazan,
prof. KPU
wtorek 
(11 X, 25 X, 
8 XI, 22 XI, 
6 XII, 20 XII,
10 I, 24 I)
15:00-16:00ul. Wyspiańskiego 20 
sala 105A
MS Teams, zespół: JanBazan
(proszę o wcześniejszą wiadomość na
jan.bazan@kpu.krosno.pl celem otwarcia spotkania)
Dr hab. Adrian Horzyk
prof. KPU
poniedziałek 18:15-19:45 ul. Wyspiańskiego 20
sala 205A
MS Teams: ADRIAN.HORZYK
https://teams.microsoft.com/l/team/19%
KOD: tjg6lgb
Dr inż Mariusz Święcickiul. Wyspiańskiego,
sala 103A
Zoom:
https://zoom.us/j/97721359933?pwd=RnB
Dr inż. Bogusław Wiśniewski wtorek13:00-15:00ul. Wyspiańskiego 20
sala 208A
MS Teams
Dr Marcin Skuba wtorek14:45-15:45ul. Wyspiańskiego 20
sala 205A
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87207141?pwd=am4
Dr Mirosław Rymarul. Wyspiańskiego 20MS TEAMS: Mirosław Rymar;
Zoom: https://zoom.us/j/7411300?pwd=Nkl
Dr inż. Hubert Wojtowicz ul. Wyspiańskiego 20Zoom: https://zoom.us/j/96998140?pwd=VmJ
Dr Jolanta Wojtowiczwtorek14:45-15:45ul. Wyspiańskiego 20
Zoom: https://zoom.us/j/93312893?pwd=QUt
po wcześniejszej informacji na maila jolanta.wojtowicz@kpu.krosno.pl w celu założenia spotkania
Mgr Radosław Gołąb poniedziałek16:30-17:30ul. Wyspiańskiego 20
sala 101A
MS Teams: RADOSLAW.GOLAB
(proszę o wcześniejszą wiadomość na radoslaw.golab@kpu.krosno.pl celem otwarcia spotkania)
Mgr inż. Daniel Biały ul. Wyspiańskiego 20
sala 101A
MS Teams: DANIEL.BIALY
Dr inż Małgorzata Górkaponiedziałek11:00-13:00ul. K. Wielkiego
s.23
Zoom: https://zoom.us/j/94713883?pwd=T2J
Dr Wiesław Niedobaczwartek11:00-12:00ul. Wyspiańskiego 20
sala 10B
Dr Anna Słowik ___________ Zoom: https://us02web.zoo0624815?pwd=Kzl

* – tydzień A, **- tydzień B