Dyżury pracowników

Dyżury pracowników kierunku Informatyka w roku akademickim 2021/2022, semestr letni

Imię i nazwiskoDzień GodzinaMiejsceKonsultacje zdalne
Dr inż. Piotr Wais wtorek13:30-15:30ul. Wyspiańskiego 20 sala 101A
MS Teams: Piotr Wais,
Zoom: https://zoom.us/j/8049861340?pwd=UzE
Dr inż. Bartosz Trybus piątek14:30-16:00ul. Wyspiańskiego 20 sala 201A
MS Teams: BARTOSZ.TRYBUS,
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/5205313074?pwd=MUl
Dr hab. inż. Jan Bazan,
prof. KPU
wtorek 22.02, 8.03, 22.03, 
5.04, 26.04, 10.05, 24.05, 
7.06
16:30-17:30zdalnieMS Teams, zespół: JanBazan
(proszę o wcześniejszą wiadomość na
jan.bazan@kpu.krosno.pl celem otwarcia spotkania)
Dr hab. Adrian Horzyk
prof. KPU
poniedziałek 18:15-19:45 ul. Wyspiańskiego 20 sala 105AMS Teams: ADRIAN.HORZYK
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a02f2e386d125407d8b615b36649bd
KOD: tjg6lgb
Dr inż. Agnieszka Kubacka wtorek 9:00-10:30
ul. Wyspiańskiego 20
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87207125741?pwd=am4
Dr inż Mariusz Święcickiponiedziałek14:00-15:00ul. Wyspiańskiego, sala 103AZoom:
https://zoom.us/j/97721359933?pwd=RnB
Dr inż. Bogusław Wiśniewski poniedziałek12:00-13:00ul. Wyspiańskiego 20, sala 107A
MS Teams
Dr Marcin Skuba czwartek10:30-11:30ul. Wyspiańskiego 20
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87207125741?pwd=am4
Dr Mirosław Rymarponiedziałek10:30-12:30ul. Wyspiańskiego 20MS TEAMS: Mirosław Rymar;
Zoom: https://zoom.us/j/7419041300?pwd=Nkl
Dr inż. Hubert Wojtowicz środa **10:30-11:30ul. Wyspiańskiego 20Zoom: https://zoom.us/j/96997488140?pwd=VmJ
Dr Jolanta Wojtowiczwtorek **13:30-14:30ul. Wyspiańskiego 20Zoom: https://zoom.us/j/93311612893?pwd=QUt
Mgr Radosław Gołąb wtorek10:00-11:30ul. Wyspiańskiego 20Zoom: https://zoom.us/j/9178726341?pwd=b2NY
Mgr inż. Daniel Biały piątek18:35-19:35ul. Wyspiańskiego 20 sala 101AMS Teams: DANIEL.BIALY
Dr inż Małgorzata Górkaponiedziałek
czwartek
sobota
13:15-14:15
13:15-14:15
11:00-12:00
ul. Dmochowskiego,
s.23
Zoom: https://zoom.us/j/94719933883?pwd=T2J
Dr Wiesław Niedobapiątek13:00-14:00**
15:00-16:00*
ul. Wyspiańskiego 20
sala 10B
Dr Anna Słowikczwartek14:00-16:00Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81640624815?pwd=Kzl

* – tydzień A, **- tydzień B