Strona główna » Archiwum numerów » HERBALISM 1(1)2015

HERBALISM 1(1)2015


Functional foods and nutraceuticals in prevention of civilization diseases
Tadeusz Trziszka, Henryk Różański / 9Peruvian herbs in Europe
Katarzyna Paradowska, Iwona Wawer / 20


Cold  pressed  oils:  flaxseed  oil  (high-  and  low-linolenic)  and  rapeseed  oil.  Which  to 
choose?
Marta Gromek, Joanna Banach, Grażyna Czarnecka, Michał Książkiewicz / 39


Acrylamide as a compound present in food and its effects on living organisms
Magdalena Kilar, Janusz Kilar, Maria Ruda / 46


The influence of genetic properties on the wholesomeness of sweet potato tubers (Ipo-moea batatas L. [Lam.])
Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka / 66


Phytotherapy of oral mucosa inflammation
Dariusz Jałoza, Magdalena Kamińska-Jałoza / 76


Acmella oleracea – whether nature has an alternative to botox?
Aneta Mrozek-Szetela / 84


The perspective of the application of carbon nanotubes in medicine
Anna Pietrasz, Henryk Różański / 101


Comparison of methods for the quantitative determination of cyanogenic compounds in raw herbs
Henryk Różańsk*, Anna Pietrasz, Izabela Betlej, Joanna AnglartRóżańska, Angelika Uram,
Grzegorz Domański, Mikhael Hakim / 106


Z dziejów fitoterapii
Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective
Part I – from antiquity to the enlightenment
Henryk Różański, Edyta Czerny / 118

Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym


Herbal treatments based on the recipes of Father Klimuszko
Krzysztof Kamiński / 144

Varia, rekomendacje