Recenzenci

Recenzenci 2022

Prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr inż. Tomasz Cebulak – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Vytautas Magnus University Academy (Litwa)
Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr hab. Ireneusz Kapusta – Uniwersytet Rzeszowski
Dr inż. Joanna Kaszuba – Uniwersytet Rzeszowski
Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Beata Król – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Maciej Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr Paweł Siudem, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Małgorzata Stryjecka – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Piotr Waligórski, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk w Krakowie
Dr n. wet. Mirosław Welz, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie
Dr hab. Grażyna Zawiślak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci 2021

Dr inż. Tomasz Cebulak – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Vytautas Magnus University Academy (Litwa)
Dr Renata Dziubaszewska – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dr inż. Małgorzata A. Jarossova – University of Economics in Bratislava (Słowacja)
Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr hab. Ireneusz Kapusta, Uniwersytet Rzeszowski
Dr inż. Joanna Kaszuba, Uniwersytet Rzeszowski
Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Beata Król – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Iwona Mystkowska – Państwowa Wyższa Szkoła im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Elżbieta Sikora – Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Małgorzata Stryjecka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku
Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)

Recenzenci 2020

Dr hab. inż. Emilia Bernaś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Vytautas Magnus University Academy (Litwa)
Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)
Dr hab. Magdalena Makarska-Białokoz – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie
Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Krzysztof Spałek – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Sławomir Sokół – Uniwersytet Opolski
Dr inż. Małgorzata Stryjecka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)
Dr Katarzyna Zawada – Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Dr Agnieszka Zielińska – Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Recenzenci 2019

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)
Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)
Dr hab. inż. Emilia Bernaś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr Krzysztof Spałek – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Sławomir Sokół – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku
Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)

Recenzenci 2018

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)
Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)
Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr Krzysztof Spałek – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Sławomir Sokół – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku
Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)

Recenzenci 2017

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)
Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)
Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku

Recenzenci 2016

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)
Prof. ndzw.dr hab. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)
Dr hab. n. biol. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Iwona Wawer – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Recenzenci 2015

Prof. dr hab. Iwona Wawer – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. biol. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu