Strona główna » Recenzenci

Recenzenci

Recenzenci 2021

Dr inż. Tomasz Cebulak – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Vytautas Magnus University Academy (Litwa)

Dr Renata Dziubaszewska – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Dr inż. Małgorzata A. Jarossova – University of Economics in Bratislava (Słowacja)

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Ireneusz Kapusta, Uniwersytet Rzeszowski

Dr inż. Joanna Kaszuba, Uniwersytet Rzeszowski

Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Beata Król – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Iwona Mystkowska – Państwowa Wyższa Szkoła im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski

Dr hab. Elżbieta Sikora – Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr inż. Małgorzata Stryjecka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku

Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)

Recenzenci 2020

Dr hab. inż. Emilia Bernaś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Vytautas Magnus University Academy (Litwa)

Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)

Dr hab. Magdalena Makarska-Białokoz – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie

Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku

Dr Krzysztof Spałek – Uniwersytet Opolski

Dr hab. Sławomir Sokół – Uniwersytet Opolski

Dr inż. Małgorzata Stryjecka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)

Dr Katarzyna Zawada – Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Dr Agnieszka Zielińska – Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Recenzenci 2019

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)

Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)

Dr hab. inż. Emilia Bernaś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr Krzysztof Spałek – Uniwersytet Opolski

Dr hab. Sławomir Sokół – Uniwersytet Opolski

Dr hab. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku

Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)

Recenzenci 2018

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)

Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)

Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr Krzysztof Spałek – Uniwersytet Opolski

Dr hab. Sławomir Sokół – Uniwersytet Opolski

Dr hab. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku

Doc. Motuzka Yuliya – Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina)

Recenzenci 2017

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)

Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)

Dr hab. Sylwia Nowak – Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż. Jacek Słupski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Stanisław Witkowski – Uniwersytet w Białymstoku

Recenzenci 2016

Prof. dr hab. Honorata Danilcenko – Litewski Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa)

Prof. ndzw.dr hab. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Wolodymyr Lychoczwor –  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy (Ukraina)

Dr hab. n. biol. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Iwona Wawer – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Recenzenci 2015

Prof. dr hab. Iwona Wawer – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. biol. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. ndzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu