Etyka wydawnicza

Czasopismo HERBALISM wydawane jest zgodnie z zaleceniami COPE- the Committee on Publication Ethics. Zalecenia COPE maja na celu zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki publikacji oraz pomoc w ich osiągnięciu. Stosowanie się do zasad etyki wydawniczej obowiązuje w równym stopniu redaktorów, autorów i recenzentów.