hERBALISM_2

Redaktor Naczelna:

dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak

Redaktor Tematyczny:

dr hab. Katarzyna Paradowska

dr n. biol. Henryk Różański

Redaktor Statystyczny:

dr Justyna Kurkowiak

Sekretarz Redakcji

mgr Jolanta Witkoś

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 48
herbalism@kpu.krosno.pl

O czasopiśmie

Wprowadzając na polski rynek czytelniczy nowe czasopismo poświęcone zielarstwu – Herbalism, wyrażamy nadzieję, że zaproponowana przez Redakcję tematyka okaże się dla Państwa interesująca i spotka się z życzliwym przyjęciem. Wiemy, że wiele osób z zainteresowaniem śledzi badania naukowe i technologiczne z zakresu zielarstwa i fitoterapii. Człowiek żywił się i leczył roślinami od początku swojej historii. Rozwój nauk chemicznych, farmaceutycznych i medycznych spowodował, iż sama informacja, że coś działa, przestała wystarczać. Naukowcy poznają i wyjaśniają mechanizm tego działania. Jesteśmy świadkami rozkwitu fitochemii, biochemii i biologii molekularnej. Zainteresowanie surowcami roślinnymi wpisuje się także w tendencję powrotu do natury i wyboru rozwiązań ekologicznych. Zainteresowania te dotyczą fitoterapii i fitokosmetologii, a także wykorzystywania ziół w życiu codziennym, np. w kuchni. 

HERBALISM znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt) oraz w bazach Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL, AGRO, EBSCO.