Akademia kreatywnego ucznia

Rekrutacja do II edycji projektu

W dniach od 17 do 24 stycznia 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do II edycji projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie”. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji, tj.: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie uczestnika projektu należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły.

I edycja projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” za nami

I edycja projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” za nami

W dniu 25 stycznia 2018 r. w auli PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zebranych gości przywitali i wprowadzili w tematykę spotkania Pan Bronisław Baran, Zastępca […]

Czytaj dalej. I edycja projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” za nami