I edycja projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” za nami

W dniu 25 stycznia 2018 r. w auli PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zebranych gości przywitali i wprowadzili w tematykę spotkania Pan Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna oraz  prof. Zbigniew Barabasz, Prorektor ds. rozwoju PWSZ w Krośnie.

W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy projektu, uczniowie szkół, które zadeklarowały chęć realizacji ww. projektu, dyrektorzy i koordynatorzy szkolni oraz pracownicy PWSZ realizujący zajęcia w ramach projektu.

W trakcie spotkania przypomniano założenia projektu, omówiono kwestie związane z praktyczną realizacją projektu, a także przedstawiono rezultaty pracy uczniów – uczestników projektu.

Wszystkim osobom biorącym udział w projekcie wręczono zaświadczenia.  Szczególnie zaangażowanych uczestników obdarowano drobnymi upominkami. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *