Kursy telekonferencyjne

Program Global Understanding

Oblicza wielokulturowości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie od pięciu lat jest członkiem organizacji Global Partners in Education (GPE), działającej przy East Carolina University, jednym z naszych uniwersytetów partnerskich w USA. GPE jest organizacją o globalnym zasięgu, skupiającą ponad 60 instytucji z 32 krajów. Jej działalność obejmuje program Global Understanding.

W trakcie kursu Global Understanding studenci z Krosna współpracują ze studentami z trzech różnych krajów na całym świecie. Z każdą grupą pracują przez trzy tygodnie i w tym czasie odbywają sześć 50-minutowych wideokonferencji. Podczas spotkań rozmawiają o życiu studenckim, rodzinie, sensie życia, religii, stereotypach i uprzedzeniach.

Struktura kursu sprzyja budowaniu relacji w czasie zajęć oraz poza nimi. Każdy student współpracuje z partnerem z zagranicy, z którym komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, Skype, czy mediów społecznościowych. Kontynuują rozmowy rozpoczęte na zajęciach oraz przygotowują wspólny projekt, który prezentują podczas ostatniej wideokonferencji. Podczas pracy nad prezentacją, studenci muszą poradzić sobie z różnicami czasu i różnicami kulturowymi.

W ciągu pięciu lat uczestnictwa uczelni w programie studenci PWSZ w Krośnie współpracowali ze studentami z USA, Chin, Indii, Pakistanu, Algierii, Libanu, Rosji, Macedonii, Malezji, Peru, Meksyku, Kolumbii oraz Nigerii.

Dla wszystkich członków GPE, poza partnerami z USA, język angielski jest językiem obcym. Reprezentują oni wszystkie kontynenty oraz kraje tak odległe jak Brazylia, Peru, Meksyk, Nigeria, Etiopia, Malezja, Pakistan, Indie, Chiny oraz Rosja. Uczestnicy programu studiują na różnych kierunkach, takich jak biznes, ekonomia, nauki społeczne, matematyka, inżynieria, medycyna czy pedagogika. Dzięki tej różnorodności, studenci z Krosna mogą poznać różne spojrzenia na świat i poszerzyć swoje horyzonty.

Program Global Understanding stwarza przyjazne warunki, w których studenci pewnie  wkraczają w świat komunikacji międzykulturowej i zdobywają umiejętności niezbędne do porozumiewania się w globalnym społeczeństwie. Biorąc udział w kursie, studenci poznają różne kultury poprzez interakcje z rówieśnikami, w trakcie których rozmawiają o sprawach, które ich interesują. Ucząc się komunikować z ludźmi z różnych miejsc, rozwijają kompetencje komunikacyjne w praktyce i nabywają umiejętności niezbędnych do świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie.

W 2015 roku PWSZ w Krośnie otrzymał od GPE nagrodę Global Centre of Excellence za pracę włożoną w prowadzenie i rozwój programu Global Understanding. Dr Christopher Brighton otrzymał nagrodę Teacher of Excellence w 2014 r., a mgr Łukasz Sanokowski nagrodę Technical Support w 2013 r.

Koordynatorem programu w PWSZ w Krośnie jest dr Christopher Brighton z Zakładu Filologii Angielskiej.