Harmonogram zajęć


Semestr zimowy 2023/2024

I rok FA

II rok FA

III rok FA

UWAGA! Harmonogram może jeszcze ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne odwiedzanie naszej witryny.


Semestr zimowy 2023/2024

Kierunek Filologia w zakresie Filologia angielska:

Budynki przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4,6 i 8 (Instytut Humanistyczny) oraz Rynku 5 (Studium Języków Obcych)