V Podkarpacka Olimpiada Energetyczna

Sprawozdanie z realizacji V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej

w 2019 roku

Etap szkolny konkursu V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez kierunek Energetyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbył się 13 marca 2019 roku.

Zgłosiło się do niego ponad 300 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, strzyżowskiego  oraz  ropczycko-sędziszowskiego. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązywali zestaw 20 pytań testowych. Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Inicjatywą  Olimpiady, podobnie jak w latach ubiegłych, było propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wskazanie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych sposobów ich rozwiązywania.

W dniu 12 kwietnia 2019 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 47 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. Drugi etap składał się z dwóch części.

Pierwsza część II etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej miała charakter egzaminu pisemnego. Uczniowie rozwiązywali zestaw 30 pytań testowych.

W tym samym dniu po części pisemnej  wyłoniono 6 najlepszych uczniów, którzy przystąpili do części ustnej olimpiady.

Do ścisłego finału (części ustnej) zakwalifikowały się następujące osoby:

– Jakub Nizianty  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

– Piotr Węgrzynek  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

– Kacper Słowik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

– Witold Pelc  – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

– Waldemar Pyko  – Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

– Jakub Żebracki  – Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie  

Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła trzech najlepszych uczniów.

Zwycięzcami V Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

– I miejsce  – – Piotr Węgrzynek  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

– II miejsce – Witold Pelc  – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

– III miejsce – Jakub Nizianty  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

 Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom: