Dynamiczny rozwój różnorodnych konwencjonalnych, niekonwencjonalnych oraz proekologicznych technologii energetycznych jest gwarantem zwiększania bezpieczeństwa energetycznego oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców poszczególnych regionów. Tendencja zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, między innymi poprzez dywersyfikację źródeł energii, powoduje iż na rynku krajowym obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na dobrze wykształconą kadrę inżynierską. Czytaj więcej

Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska

dr inż. Bernadeta Rajchel  – Kierownik Zakładu
mgr Agnieszka Urbańska – Sekretariat
tel. 013-43-755-90
e-mail: ip2@kpu.krosno.pl
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno