Na terenie naszego makroregionu panują korzystne warunki wietrzne, co potwierdzają spektakularne inwestycje w energetykę wiatrową. W chwili obecnej zbudowano lub planowana jest budowa farm wiatrowych zlokalizowanych w gminach Dukla (Łęki Dukielskie), Rymanów, Odrzechowa, Zarszyn (Bukowisko). Czytaj więcej

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn

dr inż. Dorota Chodorowska  – Kierownik Zakładu
mgr Agnieszka Urbańska – Sekretariat
tel. 013-43-755-90
e-mail: ip2@kpu.krosno.pl
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno