Zaliczenie praktyk

Zaliczenie praktyk odbywać się będzie w formie zdalnej, od 8 do 15 września. Dla osób, kończących realizację praktyki po ww. terminie data zaliczenia będzie ustalana indywidualnie.

Dokładne daty i godziny zostaną podane w przyszłym tygodniu. Muszę najpierw otrzymać harmonogram swoich dyżurów w komisji rekrutacyjnej.

I rok
Osoby zwolnione z praktyki – nie muszą Państwo niczego przygotowywać. Jeśli został złożony komplet dokumentów, to wpis z oceną jest wykonywany bez konieczności  żadnych działań z Państwa strony. Nie trzeba przygotowywać sprawozdania.
Osoby realizujące praktykę – składają Państwo (lub przesyłają) dziennik praktyk, kartę efektów oraz porozumienie (jeśli nie był przesyłany podpisany skan).

II rok
Osoby zwolnione z całej praktyki – nie muszą Państwo niczego przygotowywać. Jeśli został złożony komplet dokumentów, to wpis z oceną jest wykonywany bez konieczności żadnych działań z Państwa strony. Nie trzeba przygotowywać sprawozdania.
Osoby realizujące praktykę – składają Państwo (lub przesyłają) dziennik praktyk, kartę efektów oraz porozumienie (jeśli nie był przesyłany podpisany skan).
Osoby zwolnione z części praktyki, a realizujące drugą cześć.
Nie trzeba przygotowywać sprawozdania. Składają Państwo (lub przesyłają) Państwo dziennik praktyk, kartę efektów. Porozumienie w formie pisemnej – jeśli nie był przesyłany podpisany przez obie strony skan.

Metody składania dokumentów:

  1. Pocztą na adres – KPU w Krośnie, ul. Rynek 1, 38-400 Krosno. Z dopiskiem na kopercie: „Praktyki Zarządzanie”
  2. Do pudełka znajdującego się w przy wejściu do budynku uczelni w Turaszówce (tam gdzie jest kontrola temperatury).