Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk

Praktyka zawodowa – I rok

Praktyka zawodowa II – II rok

Praktyka dyplomowa – III rok

Dokumenty organizacja praktyk