Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk

Praktyka zawodowa – I rok

Praktyka zawodowa II – II rok

Praktyka dyplomowa – III rok

Dokumenty organizacja praktyk

Dokumenty zwolnienie z odbywania praktyk

W związku z pracami nad zmianą uczelnianego regulaminu praktyk obecnie nie są rozpatrywane wnioski o zwolnienie z odbywania praktyk.