Wykłady on-line w ramach współpracy z programami edukacyjnymi

Wykłady on-line w ramach współpracy z programami edukacyjnymi, które powstały z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej

W dniu 2 i 4 kwietnia br., z inicjatywy profesora Łukasza Furmana, zostały przeprowadzone dwa wykłady on-line pt. „Korzystanie z informacji gospodarczych przewagą konkurencyjną firm”. Łącznie w obydwu wykładach udział wzięło prawie 80 studentów naszej Uczelni, studiujących na I roku kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wykłady odbyły się w ramach wieloletniej współpracy Uczelni z programami edukacyjnymi, które powstały z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej tj. Programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (www.nzb.pl) i Bankowcy dla Edukacji (www.bde.wib.org.pl).

Wykłady przeprowadził Ostafiński Krzysztof – Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który komunikował się ze studentami w formie audio i video, a studenci mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat. Obydwa wykłady zostały rozpoczęte przez prof. Łukasza Furmana, który połączył się z prowadzącym wykład i przywitał uczestników spotkania on-line.

Dziękujemy studentom za liczną frekwencję, Krzysztofowi Ostafińskiemu za przeprowadzenie kolejnych bardzo dobrych wykładów, a Związkowi Banków Polskich za inicjatywę wykładów on-line, która w okresie pandemii koronawirusa pozwala kontynuować wieloletnią współpracę i podtrzymać bardzo ważny proces podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa.

Kolejne wykłady, realizowane w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich, planujemy na maj 2020 r.