Wykład przedstawiciela ALLEGRO.PL


Kolejny już raz studenci kierunku Zarządzanie mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy poprzez udział w spotkaniu z praktykiem w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który  powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu  Krajowej Izby Rozliczeniowej. Ze względu na panującą pandemię COVID-19  spotkanie w dniu 15.01.2021 r. odbyło się online. Interesujący wykład pt. „Uprawnienia konsumenta przy zawieraniu umów na odległość” przeprowadził przedstawiciel ALLEGRO.PL Pan Tomasz Szporlendowski.
W trakcie wykładu poruszone zostały różnorodne zagadnienia związane z prawami konsumenta podczas zakupów w Internecie. Inicjatorem spotkania było SKN FINANSE.