Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – AKTUALIZACJA

Zapraszamy wszystkich studentów I roku pragnących podnieść swój poziom językowy i nadrobić zaległości na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

Spotkanie organizacyjne – piątek 9 listopada 2018 r. godz. 17:30 Studium Języków Obcych, Rynek 5  sala 103

Zainteresowane osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa w kursie prosimy o  kontakt z lektorami Studium lub  na email: sjo@kpu.krosno.pl przed datą planowanego spotkania.