Dofinansowane kursy językowe w Bazie Usług Rozwojowych

PWSZ w Krośnie została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonych przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki pozytywnej weryfikacji i wpisaniu do Bazy, Studium Języków Obcych postanowiło zaoferować szkolenia językowe, na które mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać dofinansowanie  dla swoich pracowników w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Lektorzy Studium opracowali i zaproponowali aż 11 kursów z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego na różnych poziomach zaawansowania. Operatorem projektu, prowadzącym rekrutację jest Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie.

Więcej informacji o oferowanych kursach