prof. dr hab. Józef Ryżko – Najważniejsze publikacje


Wybrane monografie

 1. Ryżko J.(red); „Choroby przewodu pokarmowego” w Pediatria” red. W. Kawalec, R. Grenda, H. Ziółkowska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 9str. 476- 568.
 2. Ryżko J. Zaparcia i nietrzymanie stolca w „Gastroenterologia dziecięca- podręcznik do specjalizacji”. red. P. Socha, D. Lebensztejn, D. Kamińska. Media Press sp. zoo. Warszawa 2016. str. 62-66.
 3. Ryżko J.: Wymioty cykliczne i migrena brzuszna w „Gastroenterologia dziecięca- podręcznik do specjalizacji”. red. P. Socha, D. Lebensztejn, D. Kamińska. Media Press sp. zoo. Warszawa 2016. str. 57-59.
 4. Ryżko J., Oracz G.: Wady i choroby wrodzone trzustki” w „Wielka Interna. Gastroenterologia” red. A. Dąbrowski. Medical Tribune, Warszawa 2019, Wyd. II, cz. II str.731-739.

Wybrane artykuły w czasopismach międzynarodowych

 1. Jankowska I., CzubkowskiP., Kaliciński P., Ismail H., Kowalski A., Ryżko J., Pawłowska J.: Ileal exclusion in children with progressive familial intrahepatic cholestasis. J. Ped. Gastr. Nutr., 2014, 58, 92-95.
 2. Oracz G., Pertkiewicz J., Kierkuś J., Dądalski M., Socha J., Ryżko J.: Efficiency of pancreatic duct stenting therapy in children with chronic pancreatitis. Clin. Endosc., 2014, 80,1022- 1029.
 3. Pac M., Bernatowska E., Kierkuś J., Ryżko J., Cielecka- Kuszyk J., Jackowska T., Mikołuć B.: Gastrointestinal disorders next to respiratory infections as leading symptoms of X-linked agammaglobulinemia in children – 34 year experience of single center. Arch.Med. Sci., 2017, 13, 2, 412- 417.

Wybrane artykuły w czasopismach polskich

 1. Dobrzańska A., Charzewska J., Weker H., Socha P., Mojska H., Książyk J., Gajewska D., Szajewska H., Stolarczyk A., Marć M., Czerwionka- Szaflarska M., Ryżko J., Wąsowska -Królikowska K., Chwojnowska Z., Chybicka A., Horvath A., Socha J.: Normy żywienia zdrowych dzieci w 1.-3. roku życia- stanowisko Plskiej Grupy Ekspertów. Część II Omówienie poszczególnych składników odżywczych, Stand. Med., 2012,9, 319- 324.
 2. Iwańczak B., Ryżko J., Kierkuś J., Jankowski P., i inni.: Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004- 2013. Pol. Merk. Lek, 2014, 36, 311-315.
 3. Kierkuś J., Szczepański M., Gliwicz D., Dądalski M., Kotlarz D., Klein Ch., Ryżko J., Socha P.: Interleukin 10 receptor deficiency in a Polish pediatric patient with early onset inflammatory bowel disease. Przeg. Gastroenterol., 2013, 8 (3), 202- 205.
 4. Binkowska-Bury M., Marc M., Nagorska M., Januszewicz P., Ryżko J.: The opinions of Polish nurses and patients on nursing protests. Coll. Antropol., 2013, 37, 3, 691-699.
 5. Jankowska I., CzubkowskiP., Kaliciński P., Ismail H., Kowalski A., Ryżko J., Pawłowska J.: Ileal exclusion in children with progressive familial intrahepatic cholestasis. J. Ped. Gastr. Nutr., 2014, 58, 92-95.
 6. Jarzębicka D., Sieczkowska J., Ryżko J., Oracz G.: Terapia biofeedback w leczeniu czynnościowego zaparcia stolca. Stand. Med., 2014, 11, 3, 396- 401.
 7. Ryżko J., Ryżko J.: Profilaktyka zaparcia stolca u dzieci. Stand. Med. Profil. Zdrow., 2016, 1, 63-68.
 8. Ryżko J., Ryżko J.: Manifestacje pozajelitowe nieswoistych zapalnych chorób jelit. Stand. Med. Pediatria, 2018, 15, 224-236.

<- Wróć do opisu głównego