prof. dr hab. Kazimierz Szmyd – Doświadczenie pozauczelniane


Pełnił funkcje akademickie z wyboru:

  • w okresie od 2005 r. do 2009 r. – Dyrektora ds. nauki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • w okresie od 2009 r. do 2013 r. – Członka Senatu UR,
  • w okresie od 2009 r. do 2014 r. – Członka Komisji Nauki i Rozwoju,
  • w okresie od 2006 r. do 2014 r. – Kierownika Zakładu Historii i Teorii Wychowania,
  • w okresie od 2014 r. do 2018 r. – Kierownika Katedry Historii, Teorii Wychowania i Kształcenia UR,
  • Członek Towarzystwa Historyków Edukacji w Warszawie,
  • Członek Międzynarodowego Towarzystwa World Phenomenology Institute, Hanover, New Hampshire, USA ,
  • Udział w projekcie naukowym: Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T. I, II, III (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, UR w Rzeszowie, Lwów 2013, T.II.III, (współautorstwo i współredakcja),
  • Inicjator i kierownik projektu naukowo-wydawniczego,
  • Redaktor naczelny międzynarodowego pisma pedagogicznego „Kultura, Przemiany, Edukacja. Myśl o wychowaniu, teorie i zastosowania edukacyjne (udział ośrodków pedagogiki akademickiej w Polsce, na Ukrainie i Słowacji).

<- Wróć do opisu głównego