prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła – Najważniejsze publikacje


Publikacje naukowe

Tematyka prac naukowych – maszyny i urządzenia energetyczne, konwersja energii w zjawiskach fizycznych i procesach technologicznych, techniczne zastosowania mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki i zjawisk elektrodynamicznych.

Łączna ilość publikacji: 341. Wykaz publikacji wydanych po 1999 r. wraz z ich charakterystyką jest dostępny w wykazie publikacji pracowników Biblioteki Głównej AGH. W wykazie znajduje się 171 prac opublikowanych po 1999 r.