prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła – Doświadczenie pozauczelniane


  • w 2008 r. – Członek Rady Naukowej Małopolskiego Klastra Czystej Energii w Krakowie,
  • w 2012 r. – Przewodniczący Rady Programowej Cyklicznej Międzynarodowej Konferencji „Energetyka i Ochrona Środowiska”,
  • w 2019 r. – Przewodniczący Rady Zarządzającej Jednostki Certyfikującej, Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie,
  • Kierownik 7 grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • Praktyki zawodowe w zakładach energetycznych i przemysłowych: Dania – DANFOSS, Niemcy – RWE, Austria – OMV, Francja – Airbus.