prof. dr hab. inż. Janusz Kowal

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Działalność naukowa prof. Janusza Kowala koncentruje się wokół problematyki: dynamiki układów mechanicznych, wibroakustyki, automatyki oraz sterowania układów i struktur mechanicznych. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy zaliczyć pionierskie prace z zakresu metod aktywnych redukcji drgań. Są to głównie prace o charakterze doświadczalnym poparte analizami teoretycznymi i dotyczą różnych problemów dynamiki maszyn i urządzeń a w szczególności zagadnień minimalizacji niepożądanych efektów, w pierwszym rzędzie zakłócających prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz szkodliwych drgań przekazywanych do otaczającego środowiska i ich oddziaływania na organizm człowieka.