mgr Wiesława Szarek – Najważniejsze publikacje


  • Autorka rozdziału w monografii naukowej: „Oczekiwania rodziców dziecka chorego na cukrzycę typu I w zakresie edukacji dotyczącej istoty choroby i jej powikłań”.

<- Wróć do opisu głównego