mgr Wiesława Szarek – Doświadczenie pozauczelniane


Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w Medycznym Studium Zawodowym w Korczynie, a następnie w Zespole Szkół Medycznych w Jaśle. Wieloletnia współpraca w zakresie kursów kwalifikacyjnych i uzupełniających dla pielęgniarek z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.


Zainteresowania zawodowe

  • Pielęgniarstwo pediatryczne z ukierunkowaniem na dziecko hospitalizowane w różnym wieku,
  • Profilaktyka uzależnień,
  • Działalność społeczna: współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rodzinnego,
  • Tworzenie systemu doskonalenia zawodowego pielęgniarek w województwie podkarpackim.

<- Wróć do opisu głównego