mgr Radosław Gołąb

Zakład Informatyki


Nauczyciel akademicki z 15-letnim stażem. W Zakładzie Informatyki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie poświęcone zagadnieniom związanym z sieciami komputerowymi, integracją protokołów sieciowych oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych.Telefon: 13 43 755 70
E-mail: radoslaw.golab@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika